Hållbart ledarskap, är det möjligt?

Hur håller jag sams med mig själv? Vad får det mångkulturella teamet att fungera? Hur tar jag ansvar för att resurserna blir långsiktigt hållbara? Vad finns lite längre bortom horisonten? Följ med och utforska början på en spännande resa med fyra nyckelperspektiv för dig som vill vara en hållbar ledare.

Torsdagen den 28 oktober 2021 kl 14:40 föreläser jag om detta på Företagssalongen som hålls på Elite Stadshotellet i Karstad. Lokal: Empiren , plan 4.

Hållbarhet har många bottnar och jag kommer i föreläsningen dela både personliga erfarenheter och insikter som ledarutvecklare och coach i olika kulturella sammanhang under många år.

Varmt välkommen!

Svante

Förboka för att säkerställa din plats: svante.hektor@mentorsacross.se

Ledare leder sig själva först…

Är du en ledare? Hur vet du att du är en ledare? Du kan ha en chefsroll eller en position, men är du en verklig ledare? En av de bästa sätten att veta om du är en verklig ledare är genom att observera om du har några som tar rygg på dig och följer dig eller inte. Har du inga som följer dig så är du kanske ingen ledare, än. Vad avgör då om du blir en ledare eller inte? En av de viktigaste grunderna är att du först måste leda dig själv för att sen också kunna leda andra. Att leda sig själv är något som många inte reflekterar så mycket över, men som jag sett är så viktigt för att lyckas.

Att veta vem du är och vart du är på väg, är två grundförutsättningar för att sen staka ut vägen, med konkreta steg, som du kan ta för att ta dig mot ditt mål. Så vem är du? Vart ska du? När du utforskat svaren på de frågorna är det dags att konkretisera stegen för resan. Vilken resrutt passar just dig? Vilka är möjliga? Vad kommer hjälpa dig att ta stegen? Gör analysen och bestäm dig. Sen är det bara att börja ta stegen, ett i taget! Detta är att leda sig själv! När du är trygg med detta sätt att tänka och leda dig själv har du också grunderna för att leda andra. Behöver du hjälp på vägen, hör av dig!

Vilket är ditt nästa steg inom 24 timmar? Lycka till!

svante.hektor@mentorsacross.se

Vem är du som ledare?

Ledare man vill följa

Nyss hemkommen från en resa i Mellanöstern. Har mött ledare därifrån, men också från andra delar av världen. Funderar på vad jag varit med om, vilka människor jag mött och vad som gjort intryck på mig. Tänker på ett samtal jag hade med en ledare med erfarenhet från olika delar av världen. Han leder nu ett nytt initiativ i Asien. Samtalet tog oss in på det personliga av ledarskap, den innersta kärnan. ”Jag har inget behov av att bevisa eller befästa mitt ledarskap” sade han. Mina föräldrar gav mig tryggheten och bekräftelsen när jag var liten sa han vidare. När jag tänker på denne ledare så inser jag att det är just det som är så attraktivt och som gör att denne person skulle jag både kunna och vilja följa. 

Var har du din trygghet?

Att utforska var man har sin trygghet, veta vem man är som person och vilka drivkrafter man har är avgörande för konstruktivt ledarskap. Detta kan man göra delvis själv men framförallt i relation till andra. Vem är du? Vad är ditt livsuppdrag? Vilka är dina drivkrafter? Lycka till på din upptäcktsresa! Och vill du ha hjälp på vägen så hör av dig!  

svante.hektor@mentorsacross.se

Vem är du?

Vem är du? Vilken ledare är du? Vem leder du? Leder du dig själv? Vad har du för värderingar och livssyn som grund för ditt ledarskap? Det är några viktiga frågor att fundera på. En musiker som spelar sitt instrument behöver känna sitt instrument, vilka förutsättningar det har, vilken potential för musik som finns inbyggt instrumentet. Sen räcker naturligtvis inte det, utan musikerns färdighet och inte minst musiköra bäver tränas för att vackra och fina toner skall höras. Den träningen innebär en kombination av hårt arbete, utforskande, misstag och nya försök. Sen tillkommer samspelet med de andra musikerna som spelar på andra instrument. Tillsammans, var och en bemästrande sitt eget instrument och i ett vackert samspel med andra, så blir det underbar musik. 

Som ledare måste du spela på dig själv, ditt viktigaste instrument. Du behöver känna dig själv vem du är, vilken potential du har och hur just du fungerar i olika situationer. Sen behöver du givetvis kunna höra in tonerna från dina medarbetare, dem du leder. Och du behöver inte bara höra dem, du behöver locka fram de bästa tonerna utifrån vars och ens potential. När det lyckas blir det underbar musik som skapar mervärde. 

Men det börjar med dig, vem DU är! 

Att vara i sitt bästa

Vad är du passionerad för? Vad får dig exalterad? Vad får dig att gå igång? Under många år förstod jag inte riktigt vikten av passion för det jag gjorde. Jag växte upp i en miljö där ansvar och plikt var mer styrande. Men när jag tittar tillbaka så ser jag ändå att stunderna med störst framgång, hade jag i det som jag tyckte mycket om och gjorde mig engagerad. Blev jag då engagerad och exalterad för att jag var duktig på en specifik sak eller blev jag duktig därför att jag var intresserad och engagerad? Vet inte säkert men kanske var det både och. 

Poängen är att när du hittar det du är passionerad för, och speciellt det område som sammanfaller med med det du också är duktig på, så har du hittat din ”sweet spot”, din bästa plats. Och när du har funnit denna sweet spot har du goda chanser att lyckas och samtidigt ha väldigt roligt. Väldigt sällan får vi möjlighet att bara ägna oss åt det som vi brinner för. Det finns saker som vi bara måste göra även om de suger energi och vi inte direkt njuter av att göra dem. Men om man kan minska mängden uppgifter som suger energi och och öka de saker som vi brinner för, så rör vi oss mot både lyckligare och mer framgångsrika liv. 

Har du hittat din bästa plats, din ”sweet spot”? Jag älskar att vara i min! Önskar dig en fantastisk dag!

Vad ser du framför dig?

En av människans viktigaste förmågor är att kunna drömma. Att föreställa sig något som inte setts, beskriva något som ännu inte finns, se något som ännu inte skapats. En av ledarens viktigaste uppgifter är att se lite längre, fånga drömmen, sätta ord på visionen och göra den tillgänglig för fler. Hjälpa människor se vad du ser, fånga drömmen och göra den till sina. Drömmen, visionen har en fantastisk kraft att frigöra kreativitet och ge människor energi för att ta steg, tillsammans i rätt riktning. En av vår tids största vetenskapsmän Albert Einstein lär har ha uttryckt sig så här:

Never give up on what you really want to do. The person with big dreams is more powerful than the one with all the facts.

Vad ser du idag? Vad är din dröm? Vilka delar du den med? Vad ser ni tillsammans?

”Barn gör inte som föräldrar säger, de gör som föräldrar gör!”

Den bästa ledarträning jag någonsin fått är nog att vara pappa. Samma fenomen och sociala mekanismer som jag upplevt som förälder till tre fantastiska barn har jag sett och upplevt när jag lett vuxna människor i olika kulturer. Nyligen när jag träffade en HR person från en statlig myndighet frågade hon om min erfarenhet från ledarskap i olika kulturen. Vi samtalade om olika ledarskapskulturer, situationsbaserat ledarskap och mycket mer. Mer specifikt undrade hon om vad som jag sett vara mest gemensamt för ledarskap i alla kulturer. Mitt svar efter en stunds funderande var:

”Alla vill bli och behöver bli sedda! Sen gör inte människor främst vad ledare säger de ska göra, de gör vad ledare gör”

Så dagens ledarskapstips är rätt och slätt, vill du lyckas i ditt ledarskap, se dina medarbetare och ”walk the talk”!

Under utveckling…

Detta är en ny sida under utveckling. Ha tålamod ett litet tag så kommer den vara mer komplett.

Här du frågor om Mentors Across AB så är du välkommen att höra av dig till info@mentorsacross.se