Etisk policy

Mentors Across strävar efter långsiktig hållbarhet, ömsesidig respekt, balans och harmoni i alla sina olika relationer. 

Dessa relationer kan beskrivas som en fantastisk mosaik av olika konstverk, där konstnärerna berättar olika delar i en stor gemensam pågående berättelse. För denna berättelse, som vi alla och hela skapelsen är del av, har vi ett gemensamt ansvar. Detta konstverk som i grunden är skapat vackert, utmanas ständigt av själviska krafter, men Mentors Across vill istället vara en positiv kraft som bidrar till att det trasiga helas, de gömda smyckena kommer fram och att konstverket blir vackrare och vackrare för varje dag. 

Konkret innebär det bl.a. att Mentors Across AB strävar mot att:

  • Klienters välbefinnande och utveckling skall vara i fokus
  • Kontrakt och avtal skall vara ärliga, rättvisa och hederliga
  • Arbetstider och arbetsmängd för anställda och inhyrda skall vara rimlig och långsiktigt hållbar
  • Alla bil- och flygresor klimatkompenseras genom trädplantering för att sänka CO2
  • Vid inköp av produkter som kaffe och liknande väljs så långt som möjligt fairtrade varianter

Policyn kan sammanfattas med:

Behandla andra så som du själv vill bli behandlad!