Vem är du?

Vem är du? Vilken ledare är du? Vem leder du? Leder du dig själv? Vad har du för värderingar och livssyn som grund för ditt ledarskap? Det är några viktiga frågor att fundera på. En musiker som spelar sitt instrument behöver känna sitt instrument, vilka förutsättningar det har, vilken potential för musik som finns inbyggt instrumentet. Sen räcker naturligtvis inte det, utan musikerns färdighet och inte minst musiköra bäver tränas för att vackra och fina toner skall höras. Den träningen innebär en kombination av hårt arbete, utforskande, misstag och nya försök. Sen tillkommer samspelet med de andra musikerna som spelar på andra instrument. Tillsammans, var och en bemästrande sitt eget instrument och i ett vackert samspel med andra, så blir det underbar musik. 

Som ledare måste du spela på dig själv, ditt viktigaste instrument. Du behöver känna dig själv vem du är, vilken potential du har och hur just du fungerar i olika situationer. Sen behöver du givetvis kunna höra in tonerna från dina medarbetare, dem du leder. Och du behöver inte bara höra dem, du behöver locka fram de bästa tonerna utifrån vars och ens potential. När det lyckas blir det underbar musik som skapar mervärde. 

Men det börjar med dig, vem DU är!