Vad ser du framför dig?

En av människans viktigaste förmågor är att kunna drömma. Att föreställa sig något som inte setts, beskriva något som ännu inte finns, se något som ännu inte skapats. En av ledarens viktigaste uppgifter är att se lite längre, fånga drömmen, sätta ord på visionen och göra den tillgänglig för fler. Hjälpa människor se vad du ser, fånga drömmen och göra den till sina. Drömmen, visionen har en fantastisk kraft att frigöra kreativitet och ge människor energi för att ta steg, tillsammans i rätt riktning. En av vår tids största vetenskapsmän Albert Einstein lär har ha uttryckt sig så här:

Never give up on what you really want to do. The person with big dreams is more powerful than the one with all the facts.

Vad ser du idag? Vad är din dröm? Vilka delar du den med? Vad ser ni tillsammans?