Hållbart ledarskap, är det möjligt?

Hur håller jag sams med mig själv? Vad får det mångkulturella teamet att fungera? Hur tar jag ansvar för att resurserna blir långsiktigt hållbara? Vad finns lite längre bortom horisonten? Följ med och utforska början på en spännande resa med fyra nyckelperspektiv för dig som vill vara en hållbar ledare.

Torsdagen den 28 oktober 2021 kl 14:40 föreläser jag om detta på Företagssalongen som hålls på Elite Stadshotellet i Karstad. Lokal: Empiren , plan 4.

Hållbarhet har många bottnar och jag kommer i föreläsningen dela både personliga erfarenheter och insikter som ledarutvecklare och coach i olika kulturella sammanhang under många år.

Varmt välkommen!

Svante

Förboka för att säkerställa din plats: svante.hektor@mentorsacross.se