Samlat från klienter

Så här säger några av Svantes klienter, ledare från olika sammanhang, om vad som kännetecknar hans sätt att coacha och vara mentor:

”Bra mentor med väldigt god insikt i vår situation.” 

”Svante har stor förmåga att sätta fingret på kärnan och fånga upp den. Han utmanar till att ta steg i min egen utveckling men stöttar om man inte gjort det man tänkt. Svante är bra på struktur och att hålla tråden i samtalet.”

”Tydlig. Konkret. Ibland utmanande. Tar sig tid.”

”Förmågan att lyssna och ställa relevanta frågor. En ödmjuk inställning ”det här lika lärorikt för mig som det är för dig”, sade Svante en gång.”

”Lyssnade. Och ställer bra frågor, som ofta utmanar till nya steg och fortsatt reflektion. ”

”Uppmuntrande, tålmodig, motiverande, har förmågan att få dig att reflektera och reflekterar med dig. Han har en förmåga att läsa av människor och identintifiera deras starka sidor och jobba med dem. Han är också en god kommunikatör, som har förmågan att lära ut, och få dig att tänka i nya banor.”

”I feel that Svante is very effective mentor. He understands the complicity of the situation and asks very effectively questions that helps me find solutions to my problems and helps me to see a bigger picture.”

”Lyhörd, uppmuntrande & ger konstruktiv feedback! ”

Och så här säger de om huruvida de kan rekommendera Svante som Mentor-Coach:

”Rekommenderar honom varmt. Han har betytt mycket för mig i att växa i mitt ledarskap. Han har tagit sig tid och brytt sig.”

”Jag skulle rekommendera honom.”

”Ingen tvekan, gå for it!” 

”Om du vill ha någon som utmanar, uppmuntrar och motiverar dig till att ta ett steg i den riktning du vill gå och nå ett mål, så är det honom jag rekommenderar.”

”Skulle absolut rekommendera Svante! ”

”The best mentor you can ever get”

”En lyhörd mentor som lyssnar, ställer frågor & ger råd i den situationen man befinner sig i.”