Vad ser du framför dig?

En av människans viktigaste förmågor är att kunna drömma. Att föreställa sig något som inte setts, beskriva något som ännu inte finns, se något som ännu inte skapats. En av ledarens viktigaste uppgifter är att se lite längre, fånga drömmen, sätta ord på visionen och göra den tillgänglig för fler. Hjälpa människor se vad du ser, fånga drömmen och göra den till sina. Drömmen, visionen har en fantastisk kraft att frigöra kreativitet och ge människor energi för att ta steg, tillsammans i rätt riktning. En av vår tids största vetenskapsmän Albert Einstein lär har ha uttryckt sig så här:

Never give up on what you really want to do. The person with big dreams is more powerful than the one with all the facts.

Vad ser du idag? Vad är din dröm? Vilka delar du den med? Vad ser ni tillsammans?

”Barn gör inte som föräldrar säger, de gör som föräldrar gör!”

Den bästa ledarträning jag någonsin fått är nog att vara pappa. Samma fenomen och sociala mekanismer som jag upplevt som förälder till tre fantastiska barn har jag sett och upplevt när jag lett vuxna människor i olika kulturer. Nyligen när jag träffade en HR person från en statlig myndighet frågade hon om min erfarenhet från ledarskap i olika kulturen. Vi samtalade om olika ledarskapskulturer, situationsbaserat ledarskap och mycket mer. Mer specifikt undrade hon om vad som jag sett vara mest gemensamt för ledarskap i alla kulturer. Mitt svar efter en stunds funderande var:

”Alla vill bli och behöver bli sedda! Sen gör inte människor främst vad ledare säger de ska göra, de gör vad ledare gör”

Så dagens ledarskapstips är rätt och slätt, vill du lyckas i ditt ledarskap, se dina medarbetare och ”walk the talk”!

Under utveckling…

Detta är en ny sida under utveckling. Ha tålamod ett litet tag så kommer den vara mer komplett.

Här du frågor om Mentors Across AB så är du välkommen att höra av dig till info@mentorsacross.se