Vem är du som ledare?

Ledare man vill följa

Nyss hemkommen från en resa i Mellanöstern. Har mött ledare därifrån, men också från andra delar av världen. Funderar på vad jag varit med om, vilka människor jag mött och vad som gjort intryck på mig. Tänker på ett samtal jag hade med en ledare med erfarenhet från olika delar av världen. Han leder nu ett nytt initiativ i Asien. Samtalet tog oss in på det personliga av ledarskap, den innersta kärnan. ”Jag har inget behov av att bevisa eller befästa mitt ledarskap” sade han. Mina föräldrar gav mig tryggheten och bekräftelsen när jag var liten sa han vidare. När jag tänker på denne ledare så inser jag att det är just det som är så attraktivt och som gör att denne person skulle jag både kunna och vilja följa. 

Var har du din trygghet?

Att utforska var man har sin trygghet, veta vem man är som person och vilka drivkrafter man har är avgörande för konstruktivt ledarskap. Detta kan man göra delvis själv men framförallt i relation till andra. Vem är du? Vad är ditt livsuppdrag? Vilka är dina drivkrafter? Lycka till på din upptäcktsresa! Och vill du ha hjälp på vägen så hör av dig!  

svante.hektor@mentorsacross.se