”Barn gör inte som föräldrar säger, de gör som föräldrar gör!”

Den bästa ledarträning jag någonsin fått är nog att vara pappa. Samma fenomen och sociala mekanismer som jag upplevt som förälder till tre fantastiska barn har jag sett och upplevt när jag lett vuxna människor i olika kulturer. Nyligen när jag träffade en HR person från en statlig myndighet frågade hon om min erfarenhet från ledarskap i olika kulturen. Vi samtalade om olika ledarskapskulturer, situationsbaserat ledarskap och mycket mer. Mer specifikt undrade hon om vad som jag sett vara mest gemensamt för ledarskap i alla kulturer. Mitt svar efter en stunds funderande var:

”Alla vill bli och behöver bli sedda! Sen gör inte människor främst vad ledare säger de ska göra, de gör vad ledare gör”

Så dagens ledarskapstips är rätt och slätt, vill du lyckas i ditt ledarskap, se dina medarbetare och ”walk the talk”!